Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en akademis styresmän, lärare och tjänstemän samt till institutionen anslagna medel. Ordet akademistat användes ännu på 1830-talet trots att akademin bytt namn till universitet.

Finsk beskrivning

akatemian virkamiehistön menosääntö

Yhteisnimitys akatemian johtohenkilöille, opettajille ja virkamiehille sekä instituutiolle osoitetuille varoille. Käytettiin vielä 1830-luvullakin, vaikka akatemia oli jo vaihtanut nimensä yliopistoksi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 975.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska akatemiavirkakunta

Se vidare