Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Grundades 24.1.1940 för att skapa en enhetlig organisation för behandlingen av de stupade i vinterkriget. Underställda armékårerna. Under fortsättningskriget ansvarade KEK för att de kvarlevor av stupade finska soldater som påträffades i Karelen skickades till hemkommunerna. Cheferna för KEK skulle ha prästutbildning. Den sista KEK lades ner 30.11.1944.

Finsk beskrivning

Kaatuneiden evakuoimiskeskus

Källor

Kemppainen, Ilona , Isänmaan uhrit : sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006 , 67, 68.

Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning , Helsingfors: Församlingsförbundets förlag/Fontana Media Ab 1970 , Nr 22, 2013.