Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Centralorgan för hjälp- och medborgarorganisationer som var inriktade på att bistå den ingermanländska befolkningen i Finland. Centralkommissionen grundades den 31 mars 1944 och fokuserade på den själsliga vården och upplysningsarbetet bland den förflyttade ingermanländska befolkningen i Finland.

Finsk beskrivning

Inkerin keskustoimikunta

Källor

Flink, Toivo , Kotiin karkotettavaksi: inkeriläisen siirtoväen palautukset Suomesta Neuvostoliittoon vuosina 1944–1955 , 251 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kansallisarkisto 2010 , 78.