Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befälsperson vid ett regemente vilken lyder direkt under regementschefen och är förman för kompanicheferna. Inom den finska armén utgörs regementsofficersgraderna av major och överstelöjtnant.

Finsk beskrivning

esiupseeri

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 816.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/