Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läkare anställd av en stad för att utöva allmän sjukvård. Han skulle också på landshövdingens förordnande besiktiga döda kroppar i det fall att dödsorsaken var oklar.

Finsk beskrivning

kaupunginlääkäri

Kaupungin palkkaama lääkäri, jonka tehtäviin saattoi kuulua yleisen terveydenhuollon lisäksi maaherran käskystä kuolinsyyn tutkiminen epäselvissä tapauksissa..

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1008.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 330 (stadsfysikus).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kaupunginlääkäri