Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handling som utfärdats av en myndighet eller institution och varigenom någon har blivit beviljad pension.

Finsk beskrivning

eläkekirja

Viranomaisen laatima asiakirja, joka vahvisti oikeuden eläkkeeseen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1036.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .