Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Epitet för borgmästare och rådman som saknade juridisk bildning. Detta epitet användes även i Gamla Finland.

Finsk beskrivning

illitteraatti, raadin maallikkojäsen

juridisesti kouluttamaton raatimies

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 988.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/