Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Ryssland benämning på gillesköpman. Till vilket av skattegillena köpmannen hörde bestämdes av det skattepliktiga kapital han hade. Som grupp bildade gillesköpmännen en egen klass bland stadsinvånarna.

Finsk beskrivning

ensimmäisen, toisen, kolmannen luokan (verokunnan) kauppias

1., 2., 3. killan kauppias

Källor

Blaese, Hermann , Baltisches Rechtswörterbuch 1710–1940 , Baltische Historische Kommission , Gildekaufmann, Stadordnung 1785. http://www.balt-hiko.de/online-publikationen/baltisches-rechtsw%C3%B6rterbuch/

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 , 5.1: 480–482.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 165–166.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 176.

Otečestvennaja istorija. Istorija Rosii s drevnejšich vremen do 1917 goda. Enciklopedia 1-3 1995–2000 , 1: 553–554, 3: 212–213.

Pushkarev, Sergei G. , Dictionary of Russian Historical Terms from the Eleventh Century to 1917 1970 , 50.

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 , 50–51.

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 , 574, 605–606, 805.

Andra språk

Tyska Kaufmann der ersten, zweiten und dritten Gilde
Ryska kupec pervoj, vtoroj i tret’ej gildii, pervoj, vtoroj i tret’ej gildii kupec

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1787–1812 (Gamla Finland)

Synonymer

gillesköpman