Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Arbetsprestation till kronan som i delar av Gamla Finland utgjordes enligt skatteenheten obs i stället för knekthåll och rotering.

Finsk beskrivning

linnanrakennusapu

Velvollisuus auttaa linnoitusten rakennustöissä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Ryska posok

Se vidare