Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Distrikt inom den ortodoxa kyrkan i Finland. Inrättade synbarligen på 1880-talet som verksamhetsdistrikt för reseprästerna.

Finsk beskrivning

matkapapin toimipiiri

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .