Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen lagman och mellan 1594 och 1680 mer eller mindre lagkunnig person som utan kunglig fullmakt var häradshövdingens eller lagmannens ersättare som domhavande. Lagläsaren var vanligen auskultantutbildad vid Åbo hovrätt.

Finsk beskrivning

lainlukija, tuomarin sijainen

Alun perin laamanni ja vuosien 1594 ja 1680 lain tunteva henkilö, joka ilman kuninkaallista valtakirjaa saattoi toimia kihlakunnantuomarin tai laamannin sijaisena tuomioistuimessa. Tavallisesti kyseessä Turun hovioikeudessa auskultoinut henkilö eli arvoltaan varatuomari.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 212 (häradshövdingens domhavande).

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 253.

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 115–116.

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund , 75.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 , 1883 : (tillförordnad domhavande). http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 , 62.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska lainlukija, tuomarin sijainen

Synonymer

häradshövdingens domhavande
tillförordnad domhavande
underhäradshövding