Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stämpel (plomb eller lacksigill) som 1739–1846 (i Sverige) sattes på (hall)besiktigade varor som ett tecken på att varan genomgått en viss kontroll och var av sådan kvalitet eller beskaffenhet att den godkänts för försäljning. Verksamheten övervakades av Kommerskollegium. Stämplandet avskaffades 1846 (i Sverige). Finska varor som fördes till Ryssland försågs med vederbörande magistrats sigill ännu efter 1827.

Finsk beskrivning

hallileima

Lyijy- tai lakkaleima, joka vuosina 1739–1846 piti laittaa (halli)tarkastettuihin tavaroihin merkiksi siitä, että ne oli tarkastettu ja havaittu laadultaan myyntikelpoisiksi. Ruotsissa leimaus poistetttiin käytöstä vuonna 1846, Suomessa Venäjälle myytävissä tavaroissa tuli vuodesta 1827 lähtien olla maistraatin leima.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 69 (hallstämpling).

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 655.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 145.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Dåtida finska hallileima, tunnusmerkki

Se vidare