Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sammanfattningen av alla tjänstemän (och deras avlöningskostnader) inom pensionskasseväsendet. Termen användes även om budgeten för pensionskassornas inrättningar. Pensionsstaten indelades i en ordinarie och en extraordinarie pensionsstat.

Finsk beskrivning

eläkekassojen virkakunta, eläkekassalaitoksen menosääntö.

Yhteisnimitys kaikille eläkekassajärjestelmän piirissä työskenteleville virkamiehille. Termiä käytettiin myös eläkekassalaitoksen budjetista. Virkakunta jaettiin vakituisiin ja määräaikaisiin työntekijöihin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1012.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 331 (stat, 2-3).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/