Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Personskatt, som ingick i den ordinarie räntan i de karelska områden som Sverige erhöll i Stolbovafreden 1617, det vill säga Kexholms län. Arviohuvudräntan infördes på 1630-talet och utgick efter antalet arviohuvud, med olika skattesatser för bönder, boblar och inhysingar. Denna skatt kvarstod i Gamla Finland och uppbars i samma områden som under svensk överhöghet.

Finsk beskrivning

arviopäävero, arviopäärahat

Henkilövero, joka kuului osana vakituisiin veroihin niillä karjalaisalueilla, jotka Ruotsi sai Stolbovan rauhassa 1617 eli Käkisalmen läänissä. Vero otettiin käyttöön 1630-luvulla ja sitä kannettiin arviopääluvun mukaisesti, kuitenkin eri määriä talonpojilta, torppareilta ja loisilta. Tämä vero jäi voimaan Vanhassa Suomessa ja sitä perittiin jatkossakin edelleen samalla alueella kuin Ruotsin vallan aikana.

Källor

Akiander, Matthias , Om donationerne i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden 1864 , 237.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , s. 613.

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 , 56.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 127-128.

Andra språk

Tyska Arworubelrente
Ryska osnovnoj obrok arvio (1908)

Synonymer

arviohuvudavgift