Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1536 till 1800-talet benämning på anställningsbrev.

Finsk beskrivning

toimikirja, työhöottokirja

Vuodesta 1536 1800-luvulle käytössä ollut nimitys asiakirjasta, joka todisti työhön ottamisesta tai virkaan nimittämisestä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 131.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 44.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/