Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Medeltida laga bekräftelse på överlåtelse av egendom som då den sköttes av innehavaren övergick i dennes ägo. Den symboliska rättshandlingen gick ut på att överlåtaren av fast egendom lade en torva av jord i mottagarens sköte eller kappa.Skötning förekom ofta i fråga om gemensam överlåtelse av privatägd jord till kyrkan för uppförande av kyrka eller prästbol. Termen användes också om egendom som hade uppstått på sådant sätt.

Finsk beskrivning

helmoitus*

Tapa, jossa omaisuuden luovutus sinetöitiin laittamalla esim. kappaleen maata saajan levitetyn takin helmalle ja saaja otti sen siitä haltuunsa

Källor

Inga källor