Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronans eller statens kontroll och fastställande av ursprungligen målkärl, senare mått, mål, mynt och vikter. Justering verkställdes endast av de justerare som var godkända av kronan eller staten. Nya tjär- och becktunnors rymd mättes av två lokala män utsedda av landshövdingen, medan övriga målkärl mättes av justerare utsedda av överdirektören för lantmäteriet. I allmän betydelse avser justering också granskning och rättelse av beslut eller protokoll.

Finsk beskrivning

vakaaminen, säätäminen

Alun perin kruunun suorittama mitta-astioiden, myöhemmin pituus- ja tilavuusmittojen, rahojen ja painojen kontrollointi ja säätäminen. Mittojen vakaamisen tai säätämisen sai suorittaa vain kruunun tai valtion hyväksymä tarkastaja. Uudet terva- ja pikitynnyrit mittasi kaksi maaherran nimittämää paikallista miestä, kun taas muut mitta-astiat tarkasti maanmittauskonttorin ylijohtajan nimittämä tarkastaja eli justeeraaja.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 446–447.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 176.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/