Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den kanoniska benämningen på en kyrka som förenats med en annan socken eller kyrklig institution och som betjänas av dennas präst.

Finsk beskrivning

apupitäjä, anneksipitäjä

Pitäjä, joka oli yhdistetty toiseen pitäjään. Pitäjällä ei ollut omaa pappia, vaan toisen pitäjän pappi toimi myös sen alueella.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 255.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .