Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I vid betydelse: alla de avgifter som vid besättandet av ett kyrkligt ämbete tillkom påven, de egentliga annaterna och de så kallade servituterna. I inskränkt betydelse: den inkomst av ett ämbete, särskilt lägre icke konsistoriellt, som under första året efter att ämbetet hade besatts med en ny tjänsteinnehavare skulle tillkomma påven. Annaterna upphävdes 1527, varefter kungen uppbar första årets inkomst från ett ledigblivet kyrkligt ämbete. I Sverige betalade flera domkapitelsdigniteter annater i mitten av 1300-talet. Åbo stift kom lindrigt undan på grund av sin allmänna fattigdom. Hela uppbörden av påven Johannes XXII:s tvååriga annater erlades av domprosten i Åbo och uppgick till 3 mark silver.

Finsk beskrivning

annaatti, ensimmäisen vuoden maksu

Termi, jolla voidaan tarkoittaa joko kaikkia paaville virkaanastumisen yhteydessä maksettavia maksuja tai tiettyä osaa ensimmäisen vuoden palkasta, joka tuli suorittaa paaville. Maksu poistettiin vuonna 1527 reformaation yhteydessä.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 .

Luther, Martin & Yrjö (suom.) Loimaranta , Kirkolliskokouksista ja kirkosta, vuodelta 1539 , Kuopio: , : Osakeyhtiö Kuopion Uusi Kirjapaino 1910 , (johdanto).

Willgren, Karl , Den historiska utvecklingen av Finlands förvaltningsrätt. Till trehundraårs minnet av Sverige-Finlands första regeringsform dat. den 29 juni 1634 , Helsingfors: Söderström & C:o 1934 , 160.