Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rätten att få vädjat mål prövat i högsta rättsinstans. Ursprungligen avsåg ”revisionsrätt” rätten att anföra klagomål direkt till konungen, från 1615 ordinarie rättsmedel kallat revision.

Finsk beskrivning

muutoksenhakuoikeus

Oikeus pyytää vedotun asian tarkastamista korkeimmassa tuomioistuimessa. Alun perin kyseessä oli oikeus viedä asia suoraan kuninkaan ratkaistavaksi, vuodesta 1615 pysyvä oikeuskäytäntö oikeudellisen päätöksen tarkistuttamiseksi.

Källor

Halila, Aimo , Katsaus ylimmän tuomiovallan käytön kehitykseen ennen korkeimman oikeuden perustamista: 9–52. Teoksessa Korkein oikeus 1809–1959. Tietoja hallituskonseljin ja senaatin oikeusosaston sekä korkeimman oikeuden historiasta, toiminnasta ja virkakunnasta. Toim. Matti Mali 1959 , 13–14.

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 , 508.

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 , 113.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .