Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rättelse i en tidigare inlämnad redogörelse över skatteuppbörden inom ett härad eller ett län.

Finsk beskrivning

Verotuksen oikaisu

Oikaisu aiemmin jätettyyn kihlakunnan tai läänin veronkannosta tehtyyn selvitykseen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 917-918, 921.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 302 (rättelse).

Andra språk

Inga termer på andra språk