Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän benämning på administrativ chef, förman, befälhavare eller styresman under 1500–1600-talen.

Finsk beskrivning

päällikkö, esimies, päämies

Yleisnimitys johtavassa asemassa olevalle henkilölle 1500–1600-luvulla.

Källor

Ahlman, Ferdinand , Svenskt-finskt lexikon , 38 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 .

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 195.

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 , 56.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/