Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Främst bland jämlika (till exempel när ordförande väljs i en grupp av jämlika personer). ”Primus inter pares” är en vanlig inofficiell benämning på en ordförande inom ett kollegialt organ, till exempel ett konsistorium eller ett kollegium.

Finsk beskrivning

ensimmäinen vertaistensa joukossa -periaate

Kollegiaalisissa elimissä, kuten konsistoreissa tai kollegiossa, tavanomaisesti sovellettu periaate, jonka mukaan puheenjohtaja ei ole arvoltaan muita korkeampi, mutta saa silti johtaa heitä.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 225.