Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Präst som hade tillsatts i ett stadigvarande ämbete enligt gällande kyrkliga föreskrifter (kyrkoordning, kyrkolag, ämbetsinstruktion). Det innebar att ämbetet var uppfört på ordinarie ecklesiastikstat.

Finsk beskrivning

vakituinen pappi

Pappi, joka oli asetettu vakituiseen virkaan voimassa olevien kirkollisten määräysten mukaisesti (kirkkojärjestys, kirkkolaki, ammattiohjesääntö), mikä tarkoitti viran kuulumista kirkollisen virkakunnan vakituisiin virkoihin.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 226.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 258 (ordinarie).