Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Före storskiftet jord som ägdes och nyttjades gemensamt av delägarna. Också arbetet och avkastningen delades.

Finsk beskrivning

yhteismaa

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 164.

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 , 104.

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 26, 49–52.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/