Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som blivit utsedd att i egenskap av befullmäktigat ombud, fullmäktig eller representant göra något eller uppträda å någons vägnar inom en för ett visst ändamål sammankallad församling eller en korporations styrelse. (Särskilt) om frihetstidens (1719–1772) riksdagsmän och om riksdagsmännen som medlemmar av ett riksdagsutskott (deputation).

Finsk beskrivning

edustaja, valtuutettu, asiamies

Henkilö, joka on valittu toimimaan jonkun nimissä lähettiläänä, valtuutettuna tai edustajana tiettyä tarkoitusta varten koolle kutsutussa kokouksessa tai hallinnollisessa elimessä. Käytettiin erityisesti vapauden ajan valtiopäivien edustajista sekä valiokuntien jäsenistä.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 172. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Franska député
Dåtida finska edustaja, edusmies, valiomies

Synonymer

fullmäktigemedlem
utskottsmedlem