Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Riksdagsutskott under frihetstiden, ansvarade för förvaltningen av landshjälpen, som var avsedd som understöd åt manufakturverken. Fondens förvaltning övertogs 1739 av det då upprättade Manufakturkontoret. Landshjälpsdeputationen bestod av representanter från stånden, förutom bondeståndet, med biträde av en bokhållare.

Finsk beskrivning

maanapuvaliokunta*

Vapauden ajan valiokunta, joka vastasi mafaktuurien tukemiseksi käyttöön otetun maanapuveron käytöstä.

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 289.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 171. http://runeberg.org/nf/

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Deputationen över femprocentsmedlen och landshjälpen