Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Läkare som handhar sjukvården inom ett stadsdistrikt, stadsdistriktsläkare. Efter 1890 även benämning för extra provinsialläkartjänster på landsbygden, vilka tillsattes och avlönades av enskilda (socknar, större industriella företag och dylikt) under Medicinalstyrelsens översyn. År 1910 fanns sju distriktsläkare av vilka en var stationerad i Björneborg, resten i Helsingfors.

Finsk beskrivning

piirilääkäri

Lääkäri, joka vastaa sairaanhoidosta tietyn kaupunkipiirin sisällä, kaupunginpiirilääkäri. Vuoden 1809 jälkeen myös nimitys ylimääräisille maakunnallisille lääkärintoimille maaseudulla. Vuonna 1910 maassa oli seitsemän piiirilääkäriä, joista yksi toimi Porissa ja loput Helsingissä.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1910 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 6: 535. http://runeberg.org/nf/

Orrman, Eljas (red.) & Mikael (red.) Ena , Beståndsöversikt för Vasa landsarkiv , 4 , Vasa: Vasa landsarkiv 2001 , 9899.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/