Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsexamen för bergsmän, inrättad 1750 och stadfäst 1828. Bergsexamen avlades vid universitet, senare teknisk högskola, och gav behörighet till tjänst vid Bergskollegium eller i en under Bergskollegium lydande gruva. I Finland omfattade bergsexamen (enligt förordning från den 10 december 1828) juridiskt skrivprov samt prövning i fysik, mineralogi, kemi och metallurgi, matematik, bergslagfarenhet och dess process samt juridisk encyklopedi och civilrättens grundbegrepp. Examen avläggs ytterst sällan.

Finsk beskrivning

kaivosalan tutkinto, vuoritutkinto

Kaivosalan työntekijöiden korkeakoulutasoinen tutkinto, joka luotiin vuonna 1750 ja vahvistettiin säädöksellä vuonna 1828. Tutkinto suoritettiin alun perin yliopistossa, sittemmin teknillisessä korkeakoulussa ja se antoi pätevyyden toimia Vuorikollegiossa tai sen alaisuuteen kuuluvassa kaivoksessa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1871 nr 18: § 5 mom 3: 10 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/