Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av hovstatens tjänare med uppgift att i narrkostym eller -mundering roa kungen och andra högt uppsatta personer. I Sverige omtalas dvärgar som hovnarrar (hovdvärgar) under senmedeltiden. Andra narrars tjänstgöring vid hovet är inte kända. Hovnarren underhöll vanligen med kvickheter och sarkasmer över händelser och personer vid hovet eller genom dumhet, pedanteri och vanställdhet, som gjorde honom till måltavla för andras spott och spe. I Sverige omtalas i äldre tid bl.a. hovdvärgar, men något annat om narrar är inte känt. Det är osäkert om narrarna hade en befattning vid hovet.

Finsk beskrivning

hovinarri

Hovivirkakunnan jäsen, jonka tehtävänä oli narrin puvussa huvittaa kuningasta ja muita korkea-arvoisia henkilöitä. Ruotsissa on mainittu hovikääpiöitä narreina myöhäiskeskiajalla, mutta muutoin hovinarreista, heidän työstään tai asemastaan ei ole tietoa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok : encyklopedi och konversationslexikon. 22 band , 4., väsentl. omarb. och konc. uppl. , Malmö: Förlagshuset Norden 1951–1955 , 10: 514.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 931. http://runeberg.org/nf/