Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre och villkorlig pantsättning av fastighet, gav i äldre svensk rätt pantägaren rätt till fastighetens inkomster mot avdrag på skulden och rätt att efter fatalietidens slut söka lagfart på fastigheten genom tre uppbud i underrätten, dock under förutsättning att det vidtagits en värdering av skuld och fordran, samt att pantägaren fullgjort sin skyldighet att till ägaren redovisa beloppet som översköt fordringsbeloppet. Företeelsen föll ur bruk 1730 genom införandet av inteckning, ett mycket snabbare och enklare sätt att vinna panträtt i fastighet.

Finsk beskrivning

saada kiinteistö hallintaansa

Vanhempi ehdollinen kiinteistön panttaus, joka antoi vanhemmassa ruotsalaisessa oikeudessa lainanantajalle oikeuden kiinteistön tuloihin velan vähentämiseksi sekä mahdollisuusden hakea lainhuutoa kiinteistöön määräajan kuluttua.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 619. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 162 (införsel).