Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på de ärenden som kollegierna hade yttrat sig i och som fick avgöras av konungen i sitt kabinett, förutsatt att konungen följde kollegiets mening. I annat fall avgjordes ärendet av rådet.

Finsk beskrivning

henkilökohtaisesti päätettävät asiat

Nimitys, jota käytettiin niistä asioista, joista kollegiot olivat jo lausuneet mielipiteensä ja joista kuningas sai päättää kabinetissaan sillä edellytyksellä, että hän seurasi kollegioiden tahtoa. Muussa tapauksessa päätöksen teki valtaneuvosto.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 167.

Andra språk

Inga termer på andra språk