Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på kameralt och administrativt distrikt i Sverige och Finland som motsvarade en kyrksocken, men som inte nödvändigtvis territoriellt sammanföll med den. Benämningen kommer av att jordeböckerna upprättades enligt dessa kamerala distrikt.

Finsk beskrivning

hallintopitäjä, maakirjapitäjä

Ruotsissa ja Suomessa käytössä ollut kameraalista ja hallinnollista aluetta merkitsevä nimitys, joka vastasi kirkkopitäjää, mutta ei välttämättä ollut alueellisesti sen kanssa yhteneväinen.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 123. http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 15: 526 (kyrksocken). http://runeberg.org/nf/

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 26: 213 (socken). http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 174.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 26: 902.

Andra språk

Dåtida finska maakirjapitäjä, hallintopitäjä, nimismiespitäjä

Synonymer

fiskalisk socken