Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Rättslig dom eller omdöme, bedömning, jämte förmågan att kunna bedöma, ge omdöme.

Finsk beskrivning

oikeudellinen tuomio, oikeudellinen harkinta, kyky arvioida

Källor

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 1866.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 242. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Latin judicium, judicio
Dåtida finska oikeudellinen tuomio; arvostelu; tuomitsemiskyky; arvostelukyky