Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen namnet på det rum i Stockholms slott där ämbets- och tjänstemän nära konungen utförde sitt arbete. ”Kansli” var också en benämning på personalen som en kollektiv enhet. Sedermera har ordet använts om det rum där en överordnad tjänsteman och hans personal hanterar de ärenden som berör hela ämbetsverket eller som är gemensamma för flera av ämbetsverkets avdelningar.

Finsk beskrivning

kanslia

Alun perin nimi sille Tukholman linnassa sijainneelle huoneelle, jossa kuninkaan läheisimmät virkamiehet työskentelivät. Sanaa ”kanslia” käytettiin myös kollektiivisena nimityksenä henkilökunnasta. Sittemmin huone, jossa ylempi virkamies ja hänen henkilökuntansa käsittelee koko virastoa koskevia asioita.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 74, 105.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .