Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den dansk-norsk-svenska unionen som fått namn efter mötesplatsen där den bekräftades 1397. Två urkunder är bevarade från mötet. De tre rikena skulle ha en gemensam kung. Kungen hade en viss beslutanderätt på alla rikens vägnar. Däremot skulle varje rike bevara sina egna lagar. Unionen skakades tidvis av interna konflikter och upplöstes i praktiken 1523.

Finsk beskrivning

Kalmarin unioni

Tanskalais-norjalais-ruotsalainen valtioliitto 1397–1523. Unioni solmittiin vuonna 1397 Kalmarissa.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk