Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ceremoni som förrättades av en biskop när en ny kyrkklocka skulle tas i bruk. Klockdopet beivrades efter reformationen, eftersom många trodde att de invigda klockorna hade fått en mystisk makt.

Finsk beskrivning

kellonvihkiäiset*

Seremonia, jonka piispa suoritti uutta kirkonkelloa käyttöön otettaessa. Tavasta luovuttiin uskonpuhdistuksen yhteydessä.

Källor

Inga källor