Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beseglat dokument av påven, kallat påvebulla ifall dokumentet innehöll stadganden rörande kyrkan, bannbulla ifall påven utfärdade en bannlysning (från kyrkan) och korstågsbulla ifall påven uppmanade till mission som innebar krigföring.

Finsk beskrivning

bulla

sinetillä varustettu paavin asiakirja; Virallinen ja sinetöity paavin lähettämä kirjelmä. Kutsuttiin tarkoituksen mukaan myös paavinbullaksi (jos koskeee kirkon asioita), pannaanjulistusbullaksi tai ristiretkibullaksi.

Källor

Dahlgren, F. A. (red.) , Lagförslag i Carl den niondes tid , 1 , Stockholm: 1864 .

Pirinen, Kauko , Finlands kyrkohistoria 1. Medeltiden och reformationstiden , Skellefteå: Artos 2000 , 48, 54.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bannbrev
bannbulla
bannlysningsbrev
bannlysningsbulla
bannsbrev