Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift från 1601 på en tunna spannmål som varje församling skulle utgöra. Medlen användes för att trycka biblar. År 1618 utkom en reviderad bibelupplaga. På 1620-talet uppskattades inkomsten av bibeltryckstunnan till 6 000 daler silvermynt årligen. Från 1690-talet användes anslaget till skolväsendet.

Finsk beskrivning

raamatunpainatusvero*

Vuodesta 1601 lähtien verona kerätty tynnyrillinen viljaa. Jokaisen seurakunnan tuli maksaa vero ja siitä saadut varat käytettiin Raamattujen painamiseen. 1690-luvulta lähtien verosta saadut varat ohjattiin koulutoimelle.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 494.

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden , Stockholm: Norstedt 1997 , 75.