Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om bataljon eller truppenhet avskild från annan eller uppdelad i till exempel rotar. Begreppet användes också om egendomslott som avskilts från stamjord.

Finsk beskrivning

jaettu, erotettu

Esimerkiksi toisesta yksiköstä erotettu erillinen osasto tai ruotuihin jaettu yksikkö. Termiä käytettiin myös kantamaasta erotetusta palstasta.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska erilleen/ erikseen jaettu