Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagbud som stadgar om positiv intervention, sedermera lagbud som tillåter positiv särbehandling. Termen användes under autonoma tiden, men det är oklart i vilka sammanhang. Motsats: negativt lagbud.

Finsk beskrivning

myöntävä lakisäädös

Lakisäädös, joka valtuuttaa positiiviseen interventioon, sittemmin myös positiiviseen erityiskohteluun. Käsitettä käytettiin autonomian ajalla.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 50 (affirmativ).

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 194,196 (lagbud, lagstadgande).

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 4.

Andra språk

Dåtida finska väittöperäinen/ myöntöperäinen lainsäännös; vastakohta: kieltoperäinen lainsäännös