Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hävdvunnen rätt till jordegendom. Delningsgrund för inägor under storskiftet. Varje hemman skulle erhålla lika mycket åker och äng som det före skiftet hade brukat.

Finsk beskrivning

nautinta, käyttöperuste

Peruste, jonka mukaisesti jokaisen tilan tuli isojaon yhteydessä saada yhtä paljon peltoa ja niittyä kuin sillä oli ollut käytössä ennen jakoa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 366.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/