Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fastställande av en fastighets eller inkomsts värde i relation till den bevillning som skulle utgöras. Bevillningsavgiften kunde sedan beräknas av taxeringsnämnden, på landsbygden kronofogden. Den uppgick i regel till 50 procent av försäljningsvärdet.

Finsk beskrivning

suostuntaverotaksoitus

Kiinteistön tai tulojen arvon vahvistaminen suhteessa maksettavan suostuntaveron määrään. Taksoituksen jälkeen kaupungin taksoituslautakunta tai maaseudulla kruunuvouti laski suostuntaveron suuruuden.

Källor

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 47.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/