Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Med avsikt, planerad. Uppsåt innebar strängare straff.

Finsk beskrivning

aikomus, aie

tahallisuus

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 709.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 379 .

Andra språk

Latin dolus