Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En domstols eller domares granskning och bedömning av omständigheterna i ett mål.

Finsk beskrivning

harkinta

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 , 623.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

rättslig handläggning

Se vidare