Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Borgen för arrendevillkors fullgörande.

Finsk beskrivning

arentitakaus, maanvuokran takuu

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 55 (borgen, borgen för arrendevillkors fullgörande).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/