Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning för extraordinarie notarie, särskilt vid en hovrätt under autonoma tiden.

Finsk beskrivning

hovioikeuden ylimääräinen notaari

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 150.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska hovioikeuden ylimääräinen notarius

Tid