Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som genom att fästa sitt sigill vid en handling bevittnade rättshandlingen. För att öka handlingens auktoritet utverkades ibland besegling av prominenta personer som konungar, biskopar, lagmän eller andra med särskilda juridiska befogenheter.

Finsk beskrivning

asiakirjan todistaja*

henkilö, joka todisti oikeustoimen kiinnittämällä asiakirjaa sinettinsä

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , I: 505.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

sigillvittne