Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Strävan efter att uppnå välvilja, beteckning för den brevled som i allmänhet fanns mellan salutatio och narratio.

Finsk beskrivning

huomion kiinnittäminen puheessa

Klassinen retorinen puheen tai tekstin elementti, joka kokonaisuudessa tervehdyksen (salutatio) ja ydintekstin (narratio) väliin.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 539.

Andra språk

Inga termer på andra språk