Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inom kyrkorätt de bestämmelser som baserade sig på kyrkans egna organ, påven, kyrkomöten, stiftsbiskopar och ordensförmän.

Finsk beskrivning

inhimillinen oikeus

kirkon omien elinten säädöksiin perustuva oikeus

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , X: 1ff.